*Prezentacje

Prezentacje

 • ‘O rozróżnieniu między pojęciami renomy, goodwill-u i wizerunku marki oraz próbie ustalenia ich wartości’ – seminarium naukowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, 8 grudnia 2023
 • Komentator: ‘IP and Criminal Law’ – University of Tokyo, Japonia, ATRIP 41th Annual Congress, 11 lipca 2023
 • ‘When do trade mark and design law need an interdisciplinary touch?’ – Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Frankfurt, 7 czerwca 2023
 • Udział w panelu eksperckim pt. ‘Wzory przemysłowe’, konferencja ‘Wyzwania dla systemu własności intelektualnej w Polsce’, Urząd Patentowy, Uniwersytet Jagielloński, 18 maja 2023
 • ‘Demystifying the trademarks-innovation nexus’ – 13th Annual Conference on Innovation and Communication Law (CICL), Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 11 maja 2023
 • Wykład (po rumuńsku): ‘Wprowadzenie do Części Ogólnej Polskiego Kodeksu Cywilnego’, Warszaw/Chişinău (online), Moldova State University, marzec 2023
 • Moderator: ‘Rules of Data Confidentiality’ – ‘Protection of Regulatory Data in Life Sciences’, Warszawa, Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, listopad 2022
 • Invited Lecturer: ‘EU Design Protection and Trade Marks’ – Uniwersytet w Nagoi, Japonia, Graduate School of Law, luty 2020
 • ‘Wadliwość rejestracji wzorów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem technicznej funkcjonalności’ – ‘Własność intelektualna wczoraj i dziś. 100 lat członkowska Polski w Konwencji Paryjskiej (org. Urząd Patentowy), Warszawa, listopad 2019
 • Moderator: ‘Trade secrets protection and employee mobility’ – ‘Trade Secrets in Theory and Practice’, Warszawa, Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN, październik 2019
 • ‘Aesthetic Functionality in Trademark, Design and Copyright Law’ (warsztaty) – Kraków Intellectual Property Law Summer School 2019, wrzesień 2019
 • ‘Rebus sic Stantibus of Renegotiating Royalties à la polonaise. A Clash or Symbiosis with Civil Law’ – Vanderbilt Law School, Nashville USA, ATRIP 38th Annual Congress, sierpień 2019
 • ‘Substytutywność produktów jako kryterium efektywnej konkurencji w prawie znaków towarowych’ – seminarium naukowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, maj 2019
 • ‘Swoboda twórcza a ocena ogólnego wrażenia wzorów przemysłowych – Teoria i praktyka’ – Urząd Patentowy, marzec 2019
 • ‘Interfaces between Patents and Designs of Graphical User Interfaces : Enhancing or Cross-blocking Means of Protection’ – First IP & Innovation Researchers of Asia Conference, Kuala Lumpur, Malezja, 1 lutego 2019
 • Moderator: ‘Patents and Standards’ – First IP & Innovation Researchers of Asia Conference, Kuala Lumpur, Malezja, 31 stycznia 2019
 • ‘Functionality in the EU Trade Mark and Design Law’ (warsztaty cz. I & II) – Kraków Intellectual Property Law Summer School 2018, wrzesień 2018
 • ‘Challenging a mainstream narration : Discussing anti-competitive effects of trademark rights in the light of the EU jurisprudence’ – European School of Management and Technology, Berlin, EPIP 13th Annual Congress, wrzesień 2018
 • ‘Dissonance within Harmonization of the EU IP Rules of Ordre Public and Morality – Lessons from Design and Trademark Law’ – Hanken School of Economics, Helsinki, ATRIP 37th Annual Congress, sierpień 2018
 • ‘Funkcjonalność techniczna i estetyczna jako przeszkoda rejestracji’, konferencja pt. ‘Znaki towarowe i ich ochrona’, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin, czerwiec 2018
 • ‘Ochrona GUI jako wzoru przemysłowego’, konferencja pt. ‘Prawo własności intelektualnej. Konkurencja. Nowe technologie’, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa, kwiecień 2018
 • ‘The negative impact of branding on the EU market competition : on the way from symptoms to a diagnosis’ – ‘IP Scholars Asia – 3rd Work-in-Progress Conference’, Singapore Management University & ARCIALA, 1 marca 2018
 • Moderator: ‘Intellectual Property perspectives’ – ‘IP Scholars Asia – 3rd Work-in-Progress Conference’, Singapore Management University & ARCIALA, 2 marca 2018
 • ‘Market definition as a tool for assessing anti-competitive effects of registering non-traditional trade marks’ –Victoria University of Wellington, ATRIP 36th Annual Congress, październik 2017
 • ‘Alternative products as a factor to determine the functionality of trade marks’ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ATRIP 35th Annual Congress, czerwiec 2016
 • ‘Wzory przemysłowe w świetle znaczących orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości’, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, seminarium naukowe Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej, czerwiec 2016
 • ‘O możliwości stosowania amerykańskiej doktryny funkcjonalności w europejskim prawie znaków towarowych’ – seminarium naukowe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, maj 2016
 • ‘Druk 3D – Rozwój konkurencji na przykładzie części zamiennych’, konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (org. Urząd Patentowy RP), kwiecień 2016
 • ‘Ochrona prawna graficznych interfejsów użytkownika (GUI)’, konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (org. Urząd Patentowy RP), kwiecień 2016
 • Udział w panelu eksperckim pt. ‘Tendencje rozwoju prawa własności intelektualnej w świecie nowych technologii’, konferencja z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (org. Urząd Patentowy RP), kwiecień 2016
 • ‘Rejestracja kształtu funkcjonalnego jako znaku towarowego w świetle najnowszego orzecznictwa’, Urząd Patentowy, marzec 2015
 • ‘Kształt produktu – przeszkody rejestracji jako znaku towarowego i alternatywne formy ochrony’, 33 seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych, Cedzyna, wrzesień 2014
 • ‘‘Key topics in the field of Community Design’, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, wrzesień 2014
 • ‘Kolizja między wzorem wspólnotowym a wcześniejszym znakiem towarowym w świetle orzecznictwa UE’, Urząd Patentowy, październik 2013
 • ‘Zakres oceny co do faktów i co do prawa w prawie znaków i wzorów wspólnotowych’, Uniwersytet Warszawski, WPiA, seminarium naukowe Koła Naukowego Własności Intelektualnej, marzec 2013