*O mnie

Lavinia Brancusi

Jestem specjalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej, łącząc wiedzę z tego głównego obszaru moich zainteresowań naukowych z szeroką wiedzą z zakresu prawa cywilnego.

Ukończyłam z wyróżnieniem studia, a następnie obroniłam doktorat z dziedziny prawa wzorów przemysłowych (wspólnotowych) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w jednostce Centrum Prawa Nowych Technologii. Tutaj ukończyłam niedawno projekt habilitacyjny w ramach grantu DIALOG (0008/DLG/2019/10), którego owocem jest książka pt. ‘EU Trade Mark Law and Product Protection: A Comparative Analysis of Trade Mark Functionality’. Została ona opublikowana przez wydawnictwo Routledge w lipcu 2023.

*Projekty

Projekty i inna działalność

*PUBLIKACJE

Zapraszam do zapoznania się z moimi publikacjami

*KONTAKT

Masz jakieś pytania?

Adress

AOMB Intellectual Property
ul. Rondo Daszyńskiego 1, Warsaw UNIT, 28 piętro, 00-843 Warszawa

Tel./fax

+48 22 520 84 73

SEND