*Projekty

Projekty i inna działalność

  • W Centrum Prawa Nowych Technologii, Instytut Nauk Prawnych, Polskiej Akademii Nauk, w roku akademickim 2022/2023 prowadzę zajęcia dotyczące ochrony znaków towarowych i wzorów w środowisku nowych technologii, więcej na: “https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/prawo-nowych-technologii/”
  • Od 2011 doradzam działom prawa własności intelektualnej znanych warszawskich kancelarii prawnych w sprawach związanych z ochroną postaci produktu na wszystkich etapach postępowania
  • Biorę udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i studiach prawniczych zakończonych publikacją książek i wydawnictw specjalistycznych; więcej: “Publikacje”
  • Jestem częstym prelegentem/wykładowcą na prelekcjach i konferencjach organizowanych przez Urząd Patentowy RP, a także na warsztatach i konferencjach organizowanych przez inne polskie uniwersytety takie, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; więcej: “Prezentacje”
  • Współpracowałam z Polską Izbą Rzeczników Patentowych prowadząc wykłady i warsztaty dla aplikantów rzecznikowskich