*Projekty

Projekty i inna działalność

  • W Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w Centrum Prawa Nowych Technologii, prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 z ochrony wzorów i znaków towarowych w środowisku nowych technologii, więcej na “https://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-prawo-nowych-technologii-i-edycja/”
  • Od 2011 doradzam działom prawa własności intelektualnej znanych warszawskich kancelarii prawnych w sprawach związanych z ochroną postaci produktu na wszystkich etapach postępowania
  • Biorę udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i studiach prawniczych zakończonych publikacją książek i wydawnictw specjalistycznych; więcej: “Publikacje”
  • Jestem częstym prelegentem/wykładowcą na prelekcjach i konferencjach organizowanych przez Urząd Patentowy RP, a także na warsztatach i konferencjach organizowanych przez inne polskie uniwersytety takie, jak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; więcej: “Prezentacje”
  • Współpracowałam z Polską Izbą Rzeczników Patentowych prowadząc wykłady i warsztaty dla aplikantów rzecznikowskich